INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Korzyści

SANsymhony-V  stanowi zintegrowaną platformę wirtualizacyjną, dzięki której możliwe jest wyeliminowanie przerw w działaniu systemów w konsekwencji nagłych awarii jak i planowanych prac konserwacyjnych zwiększając jednocześnie efektywność wykorzystania posiadanych zasobów pamięci masowej a tym samym obniżając ich całkowity koszt posiadania (TCO).

SANsymphony-V wyposażono w zestaw unikalnych funkcji do których należą m.in.:


Centralne zarządzanie siecią SAN 
altSANsymphony-V pozwala na centralne zarządzanie, kontrolę i monitorowanie każdej z rozproszonych puli dyskowych za pośrednictwem zdalnej konsoli administracyjnej. Intuicyjny interfejs wyposażony w wygodne wizardy pozwala w poprawnym wykonaniu wszystkich operacji nawet początkującym operatorom systemu. Zarządzanie wszystkimi funkcjami odbywa się z wykorzystaniem tych samych, zunifikowanych i jednolitych narzędzi niezależnie od producenta czy modelu urządzenia. Dzięki zintegrowanym harmonogramom zadań wiele typowych czynności może byś teraz zautomatyzowanych. Strojenie systemu wspomagane jest przez pracujące w czasie rzeczywistym wykresy i grafy obrazujące aktualne obciążenie systemu. Narzędzia diagnostyczne sprzężone z systemem do rozsyłania alertów za pośrednictwem e-mail pozwalają jeszcze skuteczniej zapobiegać potencjalnym problemom oraz szybciej eliminować wszelkie zagrożenia. Nowy, elastyczny interfejs graficzny umożliwia daleko idącą personalizację systemu i dostosowanie go do indywidualnych preferencji użytkownika.
Te wszystkie cechy SANsymphony-V pozwalają na znacznie łatwiejsze i szybsze dostosowywanie infrastruktury SAN do zmieniających się potrzeb i wymagań systemów z jakimi współpracuje.

• Intuicyjna instalacja i działanie
• Automatyzacja powtarzalnych czynności
• Samoobsługowe wizardy przy wykonywaniu kluczowych zadań
• Zaawansowana diagnostyka i podpowiedzi przy rozwiązywaniu problemów
• Konfigurowalne widoki na zachowanie i wydajność systemu
• Uprawnienia administratorskie oparte na rolach  


Wirtualne pule dyskowe
altTworzenia wirtualnych puli dyskowych to jedna z najbardziej podstawowych cech oprogramowania DataCore umożliwiająca konsolidację podobnych jak i zupełnie odmiennych zasobów pamięci masowej. Pule te mogą być być kojarzone z zasobami fizycznymi o różnych parametrach tworząc odpowiednie warstwy pamięci masowej np. według kryterium wydajnościowego. Kreowanie puli jest w wirtualizacji operacją elementarną  i polega na utworzeniu "logicznych dysków" z alokowanych bloków pamięci zapisanych na fizycznych nośnikach.  Tak utworzone dyski wirtualne mogą być  wystawione dla aplikacji hosta z pomocą centralnej konsoli administracyjnej przy czym wielkość pojedynczej puli wirtualnej może sięgać nawet 1 PB (Peta Bajt). Wirtualne pule dyskowe mogą rozpościerać się na wieloma urządzeniami różnego typu umożliwiając ich konsolidację oraz ułatwiając i obniżając koszt rozbudowy pamięci masowej dając pełną swobodę wyboru producenta i modelu nowego urządzenia które może być przyłączone za pośrednictwem interfejsu iSCSI lub FC (Fibre Channel).

• Podział pul na warstwy w zależności od charakterystyki ceny/wydajności/pojemności
• Tworzenie i udostępnianie dysków o dowolnie dużych pojemnościach
• Definiowanie uprawnień dostępu
• Zwiększanie wielkości puli w trakcie pracy systemów bez ich zatrzymywania
• Eliminowanie blokowanych a niewykorzystywanych przestrzeni dyskowych


Thin Provisioning
altW dzisiejszych czasach naznaczonych dążeniem do oszczędności oraz nakierowaniem na ekologię możliwość elastycznego wykorzystania przestrzeni poprzez "thin provisioning" jest jak najbardziej na czasie. Technologia zastosowana przez DataCore'a umożliwia włączanie do wirtualnych puli dowolnych zasobów fizycznych a następnie ich wystawienie w sposób zupełnie przezroczysty czyli niezależnie od rodzaju aplikacji hosta, jego systemu operacyjnego ani użytego wirtualizatora. "Thin provisioning" zapobiega niekorzystnej sytuacji kiedy aplikacja alokuje dużą przestrzeń dyskową natomiast faktycznie wykorzystuje tylko ułamek tego miejsca.  "Thin provisioning" umożliwia elastyczne i dynamiczne zarządzanie przestrzenią blokując tylko taką jej ilość jaka jest niezbędna do zapisania danych. Jednocześnie system prezentuje systemom wolumeny o dowolnie dużej wymaganej wielkości. Kiedy zużycie fizycznej przestrzeni zbliża się do założonego poziomu utylizacji system automatycznie informuje administratora o konieczności przyłączenia dodatkowych zasobów przy czym do uzupełnienia/rozszerzenia możemy użyć urządzeń pamięci masowej zupełnie innej klasy, dowolnego modelu i producenta a co ważne cały proces odbywa się w tle i bez jakiejkolwiek przerwy w działaniu systemów.

• Wystawianie dla systemów dowolnie dużych dysków (np. 2TB) 
• Zużycie wyłącznie przestrzeni aktualnie zapisanych danymi
• Dynamiczne przydzielanie nowej przestrzeni zawsze kiedy to jest konieczne 
• Ograniczenie konieczności zmian w zadeklarowanej wielkości wolumenów
• Odblokowanie zarezerwowanych a nieużywanych przestrzeni 


Szybka pamięć podręczna (cache)
altSzybka pamięć podręczna była zawsze jednym z głównych wyróżników produktów DataCore. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe było  uzyskanie znacznego przyspieszenia operacji we/wy mimo powszechnie panującego poglądu, że wirtualizacja musi zawsze nieodłącznie wiązać się ze spowolnieniem.
Jak wykazują proste testy DataCore istotnie przyspiesza operacje zapisu i odczytu dzięki wykorzystaniu mocy procesorów oraz pamięci  operacyjnej serwerów na których jest zainstalowany. Wielkość pamięci podręcznej na pojedynczy serwer DataCore może osiągać rozmiar nawet do 1TB oferując prędkości zapisu i odczytu charakterystyczne dla najszybszych dysków typu SSD (Solid State Disk). Mechanizm buforowania zapamiętuje całe sekwencje zapisu blokowego dzięki czemu również przy odczycie informacji część danych jest ładowana do pamięci cache i dzięki temu jest natychmiast dostępny do odczytu. W momencie zapisu informacji na dysk wirtualny dane są najpierw błyskawiczne zapisywane do pamięci cache a następnie grupowane w bloki danych o regulowanej wielkości a następnie (po skopiowaniu do drugiego serwera - opcja HA)  zapisywane w tle na fizyczne dyski macierzy lub serwera.  Średni czas opóźnienia zapisu danych do pamięci podręcznej DataCore jest nie większy niż 20 mikrosekund (0.000002 s).
 podczas gdy dane zapisywane są na dyski fizyczne po ok. 4000 mikrosekund ( 0,004s).

• Przyspiesza czas odpowiedzi przy operacjach zapisu i odczytu
• Wykorzystuje moc procesorów i ogromną pamięć serwerów DataCore jako "mega cache"
• Niweluje opóźnienia operacji dyskowych poprzez odczyt z wyprzedzeniem oraz grupowanie danych do zapisu w bloki  


RAID Stripping
altMechanizm RAID jest powszechnie stosowanym algorytmem zapisu danych na dyski twarde dla uzyskania większej wydajności oraz bezpieczeństwa poprzez rozdzielenie operacji we/wy pomiędzy różne dyski. Dyski wirtualne tworzone przez DataCore mogą być również łączone w grupy RAID na poziome logicznym niezależnie od RAID'a , który może być rozpięty na fizycznych dyskach macierzy.• Niwelowanie konsekwencji uszkodzenia napędu fizycznego
• Rozdzielenie operacji we/wy pomiędzy wiele dysków/talerzy
• Wsparcie dla najpopularniejszych wersji RAID


Balansowanie obciążeń
altRozkładanie obciążeń pomiędzy poszczególne kanały zapisu danych na fizyczne dyski dodatkowo przyspieszenia operacje zapisu danych. Serwery aplikacyjne (hosty) mogą dodatkowo optymalizować rozkład obciążeń w komunikacji z pamięcią masową na poziomie portów. Balansowanie obciążeń jest bardzo pomocne szczególnie w niwelowaniu nagłych ale krótkotrwałych spiętrzeń operacji dyskowych kiedy kolejka operacji zapisu na dany dysk ulegnie wydłużeniu lub któryś z kanałów zapisu ulegnie uszkodzeniu a wtedy system może wykorzystać alternatywne ścieżki zapisu.


• Likwiduje typowe zjawiska "wąskiego gardła" występujące przy spiętrzeniu operacji dyskowych
• Rozdziela obciążenie fizycznych urządzeń poprzez wykorzystanie różnych ścieżek zapisu dla różnych dysków wirtualnych
• Automatycznie pomija wyłączone lub uszkodzone kanały zapisu


Synchroniczny mirroring
alt
Synchroniczny mirroring jest rozwiązaniem najbardziej godnym zaufania jeśli chodzi o utrzymanie nieprzerwanego dostępu do danych. Dzięki stałej replikacji w czasie rzeczywistym każdej operacji we/wy pomiędzy dwoma serwerami DataCore uzyskujemy system wysokiej dostępności (HA). Dzięki zastosowaniu sterowników MPIO po stronie serwera aplikacyjnego (hosta) możliwe jest automatyczne przełączenie się ścieżki zapisu/odczytu na nieuszkodzony serwer a po jego naprawieniu pozwala na automatyczny powrót do stanu sprzed awarii i to bez żadnej ingerencji ze strony administratora. Należy też podkreślić, że oba serwery DataCore pracujące w mirroringu synchronicznym powinny być (dla zminimalizowania ryzyka jednoczesnej awarii) odseparowane fizycznie (w zależności od typu i szybkości łącza nawet na odległość rzędu ok. 100 km), oddzielnie zasilane i chłodzone z redundantnym łączem FC lub iSCSI.
SANsymphony-V umożliwia konfigurowanie nadmiarowych puli dyskowych synchronizujących się pomiędzy dwoma serwerami DataCore. Dla dowolnego z mirrorowanych dysków wirtualnych jeden z serwerów DataCore zapisuje "oryginał" podczas gdy drugi przechowuje "kopię" tych samych danych przy czym dla innego wirtualnego dysku role obu serwerów DataCore mogą być odwrotne.
Podczas normalnej pracy dane (pojedyncza transakcja) są najpierw zapisywane do pamięci cache serwera głównego i jednocześnie kopiowane do pamięci cache serwera pomocniczego. Dopiero w chwili kiedy serwer aplikacyjny (host) otrzyma potwierdzenie zapisu na obu serwerach DataCore operacja zapisu uznawana jest za zakończoną.
W kolejnych krokach transakcje zapisu są przepisywane z pamięci cache na odpowiednie dla danego serwera nośniki stałe.
Jeżeli na etapie replikacji danych pojawi się jakikolwiek problem z zapisem danych (lub zachodzi potrzeba wyłączenia jednego z serwerów, macierzy czy przełącznika z przyczyn serwisowych), driver MPIO przełącza się na alternatywną ścieżkę zapisu system kontynuuje pracę w tzw. trybie awaryjnym. Ponieważ w trybie awaryjnym mamy do dyspozycji tylko jeden serwer DataCore zapis odbywa się bezpośrednio na dostępny nośnik stały z pominięciem pamięci cache.  Dodatkowo, po stronie serwera DataCore uruchamiana jest rejestracja wszystkich zamian danych na potrzeby re-synchronizacji po usunięciu awarii i uruchomieniu obu serwerów DataCore do pracy w trybie synchronicznego mirroringu.

• W połączeniu ze sterownikami MPIO eliminuje pamięć masową jako pojedynczy punkt awarii
• Zwiększa niezawodność dzięki zastosowaniu niezależnych i odseparowanych fizycznie serwerów DataCore
• Zapisuje dane zawsze do dwóch rozdzielnych kopii
• Mirrorowane dyski wirtualne działają jak jeden współdzielony dysk z wielo-portowym dostępem
• Może współdziałać z systemami klastrowymi jako wysoko-dostępna pamięć klasy NAS


Migracja dysków wirtualnych
altJedną z ważnych cech SANsymphony-V jest możliwość łatwej migracji danych z jednego nośnika fizycznego na inny bez konieczności przerywania pracy serwerów aplikacyjnych wykorzystujących te dane. Z taka sytuacją mamy do czynienia kiedy zachodzi konieczność wymiany starszego dysku lub gdy trzeba migrować dane fizyczne do środowiska wirtualnego bez przerywania pracy systemów produkcyjnych. Jest to niewątpliwie znacznie lepsza alternatywa niż długotrwała migracja danych na poziomie macierzy co nierzadko w ogóle nie jest możliwe z uwagi na typowy brak kompatybilności pomiędzy macierzami różnych producentów. Tak funkcjonalność SANsymphony-V pozwala na bardzo łatwe i płynne migrowanie danych pomiędzy macierzami różnej klasy w celu przesunięciu "wysłużonych" urządzeń to mniej krytycznych zastosowań czy też  ułatwia szybkie i bezproblemowe uzupełnianie zasobów o nowe urządzenia.
Kolejnym obszarem wykorzystania tej funkcjonalności jest możliwość bezprzerwowej migracji danych pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi lub wirtualizatorami. Przykładowo wolumen fizyczny przypinany jest do DataCore'a w tzw. trybie "pass-trough" i kiedy host działa na oryginalnych danych, następuje płynna migracja danych do wirtualnego wolumenu po czym dane na oryginalnym wolumenie (fizycznym) są czyszczone a odzyskana w ten sposób przestrzeń jest włączana do puli dostępnej przestrzeni dyskowej.

• Umożliwia bezinwazyjne upgrade'y dysków (w trakcie normalnej pracy)
• Czyści i udostępnia przestrzeń zajmowaną przez oryginalne dane do powtórnego wykorzystania
• Umożliwia dostęp w trybie "pass-trough" do oryginanych dysków używanych w innych systemach


Kopie migawkowe on-line (Snapshots)
altKażdy kto raz wypróbował działanie kopii migawkowych on-line nie może się już więcej bez nich obejść. Kopia dowolnej wielkości wolumenu wykonana bezzwłocznie za pomocą jednego kliknięcia może być wykorzystywana na wiele sposobów. Pozwala na bezproblemowe wykonywanie regularnych kopii bezpieczeństwa, przygotowanie danych testowych czy utworzenie kopi danych przed zaimplementowaniem zmian czy poprawek w systemach produkcyjnych. Kopie migawkowe są też nieocenione przy klonowaniu działających systemów a z uwagi na swoją niezależność od warstwy
sprzętowej i systemowej mogą być tworzone i migrowane bez żadnych ograniczeń pomiędzy dowolnymi poziomami pamięci masowej. Kopie migawkowe realizowane przez DataCore pomagają zmniejszyć zużycie fizycznych przestrzeni dyskowych gdyż mogą być tak skonfigurowane że rejestrują i przechowują tylko zmiany w stosunku do wersji oryginalnej (pierwotnej) oraz dodatkowo mogą być przechowane na prowizorycznych wolumenach wirtualnych. DataCore oferuje klika rodzajów kopii migawkowych, które mogą być wykorzystywane w zależności od potrzeb użytkownika. Najbardziej typowa jest opisana wcześniej kopia różnicowa ("Differential Snaphot"). W przypadku wykonania w tle pełnej kopii danych mamy do czynienia z pełnym klonem ("Full Clone"). Istnieje możliwość odświeżenia kopii do wersji późniejszej (opcja "Update Snapshot") lub zamienić dane źródłowe na wersję wcześniejszą (opcja "Revert") co pozwala na odtworzenie poprzedniej wersji danych.

• Błyskawiczne odtwarzanie danych do ostatniego stabilnego stanu
• Wyeliminowanie długich i uciążliwych "okien backup'owych"
• Dostarczanie żywych wersji danych na potrzeby np. testów lub analizy
• Zapis kopii migawkowych z krytycznych systemów do niekrytycznych warstw pamięci masowej


CDP (Continuous Data Protection & Recovery)
altCoraz częściej pojawia się ze strony przedsiębiorstw wymaganie (powodowane np. specyficznymi normami lub regulacjami prawnymi) aby istniała możliwość szybkiego i jednoznacznego odtworzenia danych na konkretną chwilę w czasie (np. tuż przed awarią lub zainfekowaniem systemu groźnym wirusem). Powrót do wersji zapisanej w ostatniej kopii bezpieczeństwa nie jest rozwiązaniem wystarczającym gdyż nie uwzględni się wtedy zmian jakie następowały od momenty backupu do chwili awarii. Dlatego konieczne jest utrzymanie pewnego "okna czasowego" w którym następuje ciągła rejestracja wszystkich zmian a jednocześnie każda ze zmian jest oznaczana tzw. "stemplem czasowym" umożliwiającym bardzo dokładne odtworzenie danych an konkretną chwilę. Taką właśnie rolę z SANsymphony -V pełni opcja CDP dostępna na maksymalnie 48-godzinnego "okna czasowego".

• Umożliwia cofniecie się z danymi do dowolnego punktu w przeszłości od 0 do 48 godzin.
• Loguje i znakuje czasem wszystkie operacje we/wy dla wskazanych dysków wirtualnych
• Nie wymaga zatrzymywania aplikacji hosta
• Nie wymaga instalacji żadnych agentów po stronie hosta
• Łatwa aktywacja oraz odtwarzanie danych


Zdalna replikacja (mirroring asynchroniczny)
alt
Mechanizm zdalnej replikacji pozwala na stworzenie dodatkowej kopii danych (niezależnie od kopii tworzonych w mirroringu synchronicznym) w trybie asynchronicznym i z  wykorzystaniem zwykłego łącza IP. Kopia taka może być przesyłana na dowolną odległość do zapasowego centrum danych na wypadek awarii obu serwerów synchronicznych (typowe Disaster Recovery). Replikacja może być wykonywana dwukierunkowo i w dowolnej kombinacji liczby źródeł i kopii czyli zarówno jeden-do-wielu jaki i wiele-do-jednego.
Od wersji SANsymphony-V do zdalnej replikacji danych wykorzystywany dedykowany protokół autorstwa DataCore  pozwalający na asynchroniczny transfer danych z prędkością 5-20 razy większą niż dotychczas wykorzystywany protokół FTP.

• Doskonałe rozwiązanie dla DR oraz BC
• Wymaga jedynie zwykłego połączenie po IP
• Dwukierunkowa transmisja
• Tryb asynchroniczny
• Wielostrumieniowa transmisja z jednoczesną kompresją danych